Privacybeleid

Het beleid inzake persoonlijke gegevens dat door St Hubert wordt toegepast, is op elke pagina van de Site toegankelijk door te klikken op de link "Privacybeleid" onderaan de pagina.

Algemene informatie

St Hubert beschermt de privacy van zijn gebruikers door de geldende wetgeving na te leven.

St Hubert vindt het essentieel om u op een duidelijke en transparante manier te informeren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en de cookies die door onze site gebruikt worden, vooraleer u onze site bezoekt.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe St Hubert uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt en informeert u over de maatregelen die door St Hubert worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van de website te verzekeren in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

St Hubert zal geen informatie verkrijgen die u direct of indirect bij naam zou kunnen identificeren, tenzij u deze vrijwillig verstrekt door het invullen van daartoe bestemde formulieren.

1.VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS, UITOEFENING VAN RECHTEN, BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verzameling van persoonsgegevens

St Hubert verzamelt uw persoonlijke gegevens wanneer u, volgens uw voorkeuren, uitdrukkelijk instemt met het plaatsen van cookies tijdens uw navigatie op de Website en wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens meedeelt in de rubriek "contactformulier".

U kan gevraagd worden om bepaalde informatie over uzelf aan St Hubert te verstrekken op de Website, in het bijzonder in de "CONTACTFORMULIER" sectie, om St Hubert in staat te stellen uw vragen te beantwoorden en wanneer u door de pagina's van de Website bladert. Indien u uw toestemming heeft gegeven, verzamelt St Hubert deze gegevens om met u contact op te nemen in het kader van de opvolging van haar relatie met de consumenten.

De “Persoonsgegevens" verwijzen naar informatie betreffende uzelf, rechtstreeks of onrechtstreeks, als natuurlijke persoon, die u vrijwillig meedeelt door een formulier op de Website in te vullen en/of die St Hubert verzamelt in het kader van uw surfen op de Website en die, ongeacht de aard ervan, het mogelijk maakt om u al dan niet rechtstreeks te identificeren (het volstaat dat u gewoon identificeerbaar bent). Persoonsgegevens omvatten dan ook nominatieve gegevens (zoals uw naam, contactgegevens, foto's die u meedeelt) en elektronische identificatiegegevens die op of via uw computer beschikbaar zijn (zoals "gedeelde objecten" of "IP-adressen"). Wij preciseren dat de elektronische identificatiegegevens het mogelijk maken om uw verbindingsterminal of de geraadpleegde pagina's op de Website tijdens uw navigatie te identificeren en op zichzelf over het algemeen onvoldoende zijn om u op nominatieve wijze te identificeren.

Sommige gegevens vormen een speciale categorie persoonsgegevens, gevoelige gegevens genaamd.

Volgens de definitie van de CNIL gaat het om informatie waaruit de vermeende raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook om de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

De verwerking van deze gegevens is, vanwege de risico's die zij kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van personen, strikt gereguleerd door VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR), en de Wet Bescherming van Persoonsgegevens van 6 januari 1978 (AVG).

Zich bewust van deze risico's, vestigt St Hubert uw aandacht op de informatie die u verstrekt in het "Contactformulier" in de sectie "Uw bericht".

Voor de informatie die u wenst over St Hubert en zijn producten, of voor de klachten die u wenst in te dienen, is het immers niet nodig dergelijke gegevens in te vullen.

In elk geval, en in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementering, besteedt St Hubert veel zorg aan het gebruik van uw persoonlijke gegevens, hun veiligheid en vertrouwelijkheid.

Gebruik van uw gegevens

De persoonlijke gegevens over u die door St Hubert op de Website worden verzameld, laten St Hubert toe om:

- contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoeken en in het kader van onze kwaliteitsaanpak;

- om het publiek van de Website te meten en om u beter te leren kennen.

De informatie die St Hubert nodig heeft om te antwoorden op uw vragen over ons bedrijf en producten en/of klachten is gemarkeerd met een asterisk op de Website en aangegeven als "Verplichte Informatie" in het "CONTACTFORMULIER" gedeelte. Indien u deze informatie niet verstrekt, zullen wij niet in staat zijn u te antwoorden.

Bescherming van uw gegevens

St Hubert zorgt ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Delen en openbaar maken van gegevens

St Hubert en zijn partner voor het beheer van de consumentendienst, het bedrijf Equitable, zijn de enige ontvangers van de verzamelde gegevens. Het wordt niet meegedeeld aan commerciële partners of derden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de internetgebruiker.

St Hubert zal uw persoonlijke gegevens enkel doorgeven aan een derde partij:

- wanneer u ons vooraf toestemming heeft gegeven om deze informatie te delen;

- wanneer St Hubert deze informatie moet delen met zijn dienstverleners om uw vragen te beantwoorden of om de dienst te verlenen die u aan St Hubert hebt gevraagd;

- wanneer St Hubert een verzoek ontvangt van een gerechtelijke autoriteit of een administratieve autoriteit die door de wet gemachtigd is om de mededeling van deze informatie te eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn.

Bewaring van gegevens

Uw persoonlijke en elektronische identificatiegegevens worden achttien (18) maanden bewaard. Alle verzamelde persoonsgegevens zullen aan het einde van deze periode worden vernietigd.

Uw recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering

Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op toegang, wijziging, beperking, overdraagbaarheid, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, onder voorbehoud van legitieme redenen voor de verwerking van die gegevens. U kunt ook richtlijnen opstellen over het lot van uw persoonsgegevens in geval van uw overlijden.

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens wijzigen en uw rechten uitoefenen.

Deze rechten kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend bij de onderneming St Hubert per e-mail op donnees.personnelles@sthubert.fr of per post op het volgende adres

St Hubert

13-15 rue du Pont des Halles

94526 Rungis cedex

Op de website van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden ("CNIL") vindt u rechtstreeks een downloadbare modelbrief om uw recht op toegang uit te oefenen door op deze link te klikken, alsook uw recht op rectificatie door op deze link te klikken.

U kunt ook de website van de "CNIL" raadplegen voor aanvullende informatie over de stappen die u moet volgen om uw recht uit te oefenen:

- Uw recht om bezwaar te maken, door op deze link te klikken.

- Uw recht op verwijdering, door op deze link te klikken.

- Uw recht op overdraagbaarheid, door op deze link te klikken.

2.COOKIES

Wanneer u onze Website bezoekt, worden er cookies op uw computer, uw mobiele telefoon en/of uw tablet geplaatst.

Op deze pagina kunt u beter begrijpen hoe cookies werken en hoe u ze kunt instellen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een set gegevens die op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel) wordt opgeslagen door middel van een browser-software wanneer u een onlinedienst raadpleegt. Cookies worden op grote schaal door websites gebruikt. Zij zorgen voor de werking ervan of verbeteren de navigatie, en verschaffen de eigenaars van deze sites ook bepaalde informatie, met name in termen van publieksmeting.

Cookies brengen geen schade toe aan de terminal, maar maken het bijvoorbeeld gemakkelijker om voorkeuren te vinden, bepaalde velden vooraf in te vullen en de inhoud van de diensten van de geraadpleegde site aan te passen. Deze gegevens stellen ons in staat de ergonomie en de diensten van onze site te verbeteren in overeenstemming met uw interesses.

Hoe kunt u het gebruik van cookies accepteren of weigeren?

Om de cookies en uw keuzes te beheren, stelt St Hubert u een tool ter beschikking die u toelaat geïnformeerd te worden over de verschillende cookies die door St Hubert gebruikt worden en om, globaal of gedeeltelijk, de cookies te aanvaarden en/of te weigeren.

Indien u geen gebruik wenst te maken van het door St Hubert ter beschikking gestelde instrument voor het beheer van cookies en uw keuzes, is de configuratie van elke browser verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarmee u kunt weten hoe u uw wensen ten aanzien van cookies kunt wijzigen. Elke configuratie die u uitvoert kan uw navigatie op het Internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.

U hebt de mogelijkheid uw apparaten zo in te stellen dat alle cookies worden geaccepteerd, dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt afgegeven of dat u nooit cookies accepteert. De laatste optie kan er echter toe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde diensten niet worden geleverd en, als gevolg daarvan, dat u niet in staat bent om volledig gebruik te maken van alle functies die door onze website worden aangeboden.

Indien u in het algemeen geen cookies wenst te ontvangen of slechts bepaalde cookies wenst te weigeren, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen.

U kunt uw cookies beheren door een bezoek te brengen aan de cookiebeheerplatforms die door reclameprofessionals worden aangeboden.

Instructies hiervoor zijn te vinden op de website van elke browser:

Voor Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Voor Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

- Voor Safari:

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR

-Voor Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

- U kunt ook de nodige informatie vinden op de website van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (“CNIL”): http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/

- Cookies van Facebook uitschakelen:

https://www.facebook.com/help/cookies/

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

- Om re-targetting cookies van onze partners uit te schakelen:

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Voor elke andere browser die hierboven niet wordt vermeld, gelieve de op het internet beschikbare hulp voor cookiebeheer te raadplegen.

Klik hier om uw cookie-voorkeuren te wijzigen

Hoe gebruiken wij cookies?

De door cookies verzamelde informatie helpt ons het gebruik van onze Website te analyseren en stelt ons in staat u tijdens uw bezoek een betere ervaring te bieden. Ook kunnen wij cookies gebruiken om berichten te sturen die zijn afgestemd op uw interesses of om inhoud te delen op sociale netwerken.

De cookies die wij gebruiken

De cookies die door St Hubert en/of derde bedrijven worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt, herkennen u niet persoonlijk als individu, maar herkennen enkel het gebruikte apparaat. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens over u op, maar verstrekken slechts informatie over uw surfgedrag, zodat het apparaat later kan worden herkend.

Functionele cookies

De functionele cookies die door de Website worden uitgegeven, maken het mogelijk:

- de presentatie van onze Website aan te passen (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.), afhankelijk van de hardware en de weergave- of leessoftware waarover uw terminal beschikt. Deze cookies vervallen aan het einde van de sessie;

- om het zoeken te vergemakkelijken door de reeds door de gebruiker verrichte zoekacties te bewaren. Deze cookies worden gedurende een periode van dertien (13) maanden bewaard.

Analytische cookies

St Hubert kan analytische cookies gebruiken om de prestaties van de Website te verbeteren, door alleen verbindingsgegevens te verzamelen met betrekking tot de datum, het tijdstip, het internetadres, het protocol van de terminal van de gebruiker en/of de geraadpleegde pagina. St Hubert geeft deze gegevens niet door aan derden, hergebruikt ze niet voor andere doeleinden en St Hubert verkoopt deze gegevens niet aan derden, en bewaart ze op geen enkele manier langer dan dertien (13) maanden.

In elk geval kan St Hubert gebruik maken van de analytische instrumenten van de leveranciers van analytische instrumenten en de daaraan verbonden cookies. Hoewel St Hubert geen controle heeft over deze leveranciers van analyse-instrumenten, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerking, noch over de gegevens die zij verzamelen, inclusief in de context van een overdracht van gegevens buiten de Europese Unie, aangezien sommigen van hen in de Verenigde Staten gevestigd zijn, heeft St Hubert het essentieel geacht dit te vermelden, zodat u duidelijke en volledige informatie heeft over het feit dat hun gebruik, indien nodig, uw toestemming kan vereisen.

Voor nadere informatie, en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze informatie in het Nederlands, kunt u terecht op de volgende website

- Google Analytics: klik hier om het privacybeleid van Google Analytics te bekijken.

Cookies van derden

Onze Website kan functies bevatten van sites van derden, zoals reclame- en/of socialenetwerksites. Deze functies kunnen vergezeld gaan van scripts of andere elementen die in staat zijn cookies van deze sites van derden uit te lezen en, indien nodig, op uw apparaat te plaatsen. Deze cookies kunnen worden gebruikt om reclameboodschappen te personaliseren. Hoewel wij optreden als onderaannemer en bijgevolg geen toegang hebben tot deze cookies, noch enige controle hebben over deze derde bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerking, noch over de gegevens die zij verzamelen, ook niet in het kader van een overdracht van gegevens buiten de Europese Unie, aangezien sommige van hen gevestigd zijn in de Verenigde Staten, hebben wij het essentieel geacht hen te vermelden, zodat u duidelijk en volledig geïnformeerd bent over het feit dat het gebruik ervan, in voorkomend geval, uw toestemming kan vereisen.

Voor aanvullende informatie, en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze informatie in het Nederlands, kunt u terecht op de volgende sites:

Facebook: De volgende Facebook-functies kunnen in onze Website worden geïntegreerd en kunnen Facebook-cookies lezen en/of plaatsen:

- Facebook "Like"-knop (waarmee de gebruiker kan aangeven dat hij iets op Facebook leuk vindt)

- Facebook Login (waarmee de gebruiker kan inloggen op zijn Facebook-account en

account en interactie met onze Website via die account)

- Delen op Facebook (waarmee de gebruiker een item op Facebook kan delen met anderen)

Klik hier om het privacybeleid van Facebook te bekijken.

Klik hier voor informatie over de cookies die door Facebook worden gebruikt.

Recht van verzet

U kunt zich echter verzetten tegen deze verschillende verrichtingen door gebruik te maken van het door St Hubert ter beschikking gestelde hulpmiddel of door uw browser, zoals Internet Explorer of Firefox, te configureren door de eveneens hierboven vermelde instructies te volgen die hiertoe voorzien zijn op de Website van uw browser of, bij gebrek daaraan, op die van het Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden ("CNIL"). Indien u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, bevestigt St Hubert dat geen verbindingsgegevens zullen worden doorgegeven aan een leverancier van instrumenten voor publieksanalyse. U kunt uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met de betrokken leverancier en het door hem aan u toegekende identificatienummer voor cookies te vermelden.

3.VEILIGHEIDSMAATREGELEN

St Hubert stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen beschadiging, verlies, verduistering, onthulling, wijziging of vernietiging.

De door St Hubert gebruikte computersystemen zijn uitgerust met een softwarebeveiliging. Er worden procedures voor fysieke en elektronische back-up van de verzamelde gegevens toegepast, overeenkomstig de geldende Franse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De werknemers van St Hubert's die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn verplicht tot de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in dit verband.

St Hubert heeft echter geen controle over de risico's die verbonden zijn aan het Internet en wenst uw aandacht te vestigen op het bestaan van mogelijke risico's in termen van verlies van gegevens of schending van de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.

3.ACTUALISERING VAN HET PRIVACYBELEID

St Hubert kan het Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien St Hubert uw persoonlijke gegevens wenst te gebruiken op een manier die verschilt van de manier vermeld in het Privacybeleid dat van kracht was op het ogenblik van de inzameling, zullen dergelijke wijzigingen aan u worden meegedeeld en duidelijk op de Website worden aangegeven. © St Hubert. Alle rechten voorbehouden.